Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Корисні посилання

http://ipiend.gov.ua?mid=15


  • Академічні установи, науково-дослідні інститути, центри
Національна академія наук України(http://www.nas.gov.ua)
Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України(http://ivinas.gov.ua/)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського(http://www.nbuv.gov.ua)
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України(http://www.ipiend.gov.ua)
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького(http://idpnan.in.ua/)
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди(http://www.filosof.com.ua)
Інститут соціології(http://www.i-soc.kiev.ua)
Інститут історії України(http://www.history.org.ua)
Інститут демографії та соціальних досліджень(http://www.idss.org.ua/)
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича(http://www.inst-ukr.lviv.ua/)
Iнститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського(http://oriental-studies.org.ua/)
Інститут археології(http://www.iananu.kiev.ua/)
Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С. Грушевського(http://archeos.org.ua/)
Інститут регіональних досліджень(http://ird.gov.ua/)
Інститут економіки та прогнозування(http://www.ief.org.ua/)
Рада по вивченню продуктивних сил України(http://www.rvps.kiev.ua/)
Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)(http://www.uintei.kiev.ua)
Український центр вивчення історії Голокосту(http://www.holocaust.kiev.ua/)
  • Державні органи
Кабінет Міністрів України(http://www.kmu.gov.ua)
Верховна Рада України(http://www.rada.gov.ua)
Президент України(http://www.president.gov.ua)
Міністерство освіти і науки України(http://www.education.gov.ua)
Національний Інститут стратегічних досліджень(http://www.niss.gov.ua)
  • Інформаційно-аналітичні центри
Центр Разумкова(http://razumkov.org.ua/)
Український центр політичного менеджменту (Журнал "Політичний менеджмент")(http://www.politik.org.ua)
Інститут глобальних стратегій(http://igls.com.ua)
Український незалежний центр політичних досліджень(http://www.ucipr.kiev.ua)
Міжнародний центр перспективних досліджень(http://www.icps.kiev.ua)
Київський Міжнародний Інститут Соціології(http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr)
  • Інформаційні агентства
УНІАН(http://www.unian.net)
Інтерфакс-Україна(http://www.interfax.com.ua)
Українські новини(http://www.ukranews.com)
Укрінформ(http://news.ukrinform.com.ua)
РІА "Новини"(http://www.rian.ru)
Рейтерс(http://www.reuters.com)
  • Інтернет-ЗМІ
Українська мережа новин "Кореспондент"(http://www.korrespondent.net)
Українська правда(http://www.pravda.com.ua)
Дзеркало тижня(http://dt.ua/)
Интернет-газета "Трибуна"(http://tribuna.com.ua)
Интернет-газета "ForUm"(http://www.for-ua.com)
Агентство деловой информации "Контекст"(http://www.context-ua.com)
Независимое аналитическое агентство "Главред"(http://www.glavred.info)
  • Бібліотеки, архіви, журнали
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського(http://www.nbuv.gov.ua)
Національна парламентська бібліотека України(http://nplu.kiev.ua)
Наукова бібліотека НаУКМА(http://www.library.ukma.kiev.ua)
Библиотека Русского гуманитарного университета(http://www.vusnet.ru/biblio/)
Електронна бібліотека(http://www.e-lib.info)
Український соціально-гуманітарний науковий журнал "Людина і політика"(http://www.lp-ua.info)
  • Сторінки окремих науковців, досліджень
Теорія і практика Глобального Інформаційного Суспільства(http://kovalevsky.webs.com.ua)
  • Пошукові системи, каталоги посилань
Google(http://www.google.com.ua)
Яндекс(http://www.yandex.ru/)
Мета(http://www.meta.ua/)
Український портал(http://www.uaportal.com)
Пошуковий каталог "Апорт"(http://www.aport.ru)
Весь російський інтернет(http://www.allrunet.ru)
Громадський простір(http://civicua.org)