Укр | Рус | Eng

 

Вчена Рада Інституту

Вчена (наукова) рада Інституту - є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут інституту. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови - заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем - вчений секретар Інституту.

Кількісний та персональний склад членів Вченої ради визначається рішенням зборів колективу (конференції) наукових працівників Інституту і затверджується Постановою Президії НАН України.

Вчена рада Інституту:

  Розглядає питання:
 • пов'язані з удосконаленням структури Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • міжнародного наукового співробітництва Інституту;
 • науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • обрання наукових працівників за конкурсом;
 • порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.
 • Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

  Ухвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • річний звіт про наукову роботу Інституту.
 • Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).
 • Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • інші питання, які передбачені Статутом Інституту.


До складу Вченої ради входять співробітники Інституту:

 1. Рафальский Олег Олексійович (голова) - член-кор. НАН України, директор Інституту
 2. Майборода Олександр Микитович (заступник голови) – член-кор. НАН України, д.і.н., професор, заступник директора
 3. Перевезій Віталій Олександрович (вчений секретар) – к.і.н., вчений секретар Інституту
 4. Бевз Тетяна Анатоліївна - д.і.н., професор, г.н.с.
 5. Бушанський Валентин Вікторович - д.політ.н., г.н.с., доцент
 6. Войналович Віктор Анатолійович - д.політ.н., професор, завідувач відділу
 7. Зеленько Галина Іванівна - д.політ.н.,  професор, гл.н.с.
 8. Калакура Олег Ярославович - д.політ.н., пр.н.с., професор
 9. Кармазіна Марія Степанівна - д.політ.н.,  професор, завідувач відділу
 10. Котигоренко Віктор Олексійович - д.політ.н., професор,
 11. Кочубей Лариса Олександрівна - д.політ.н., професор, пр.н.с.
 12. Кулик Володимир Михайлович - д.політ.н., ст.н.с.
 13. Михальченко Микола Іванович - член-кор. НАН України, завідувач відділу
 14. Панчук Май Іванович - д.і.н., професор, завідувач відділу
 15. Рудич Фелікс Михайлович - д. філос. н., професор, завідувач відділу
 16. Солдатенко Валерій Федорович - член-кор. НАН України, г.н.с.
 17. Шайгородський Юрій Жанович - д.політ.н., професор, г.н.с.
 18. Шаповал Юрій Іванович - д.і.н., професор, г.н.с.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти