Укр | Рус | Eng

 

Відгуки опонентів

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, завідувача відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Марії Кармазіної, на дисертаційне дослідження М.М. Стефарука "Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних областей України", подане на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, кандидата політичних наук, старшого наукового співробітника відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН Україи О.М. Стойко, на дисертацію Стефурака Михайла Михайловича "Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних областей України", подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти