Укр | Рус | Eng

 

Рафальський Олег Олексійович

Олег Олексійович Рафальський (народився 21 жовтня 1959 року, село Забріддя Черняхівського району Житомирської області) – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України, президент Асоціації політичних наук України.

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1983). З 1983 до 1987 рр. працював асистентом кафедри історії СРСР Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна, секретарем комітету ЛКСМУ цього ж вузу. У 1987 р. вступив до аспірантури Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Міжнаціональні революційні зв’язки студентської молоді на Україні (кінець XIX ст. – 1914 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук , професор Сєріщев Я.М.)

З кінця 1990 р. – старший викладач, завідуючий кафедрою історії України, декан факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.К.Винниченка.

У 1998-2000 рр. – докторант інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, з 2000 до 2003 рр. – провідний науковий співробітник цього ж інституту.

У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України у XX ст. Історіографія» (науковий консультант – академік І.Ф.Курас).

З 2003 до 2005 рр. – Керівник головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України.

У 2005 -2006 рр. – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

У 2006-2007 рр. – заступник Керівника Апарату Прем’єр-Міністра  України.

З 2008 до поч. 2010 рр. – Перший заступник завідувача секретаріату Апарату Верховної  Ради України.

З поч. 2010 р. до кінця 2014 р. – заступник Глави Адміністрації Президента України .

Дослідник політичних і етнонаціональних процесів в Україні ХІХ-поч. ХХІ ст. Спеціалізується на проблемах теорії та історії політичної думки в Україні,  націогенезу і державотворення, теоретичних та прикладних питаннь сучасної політичної науки, етнополітології, цивілізаційних процесів в Україні. Автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі близько 10 індивідуальних і колективних монографій, енциклопедичних видань, підручників та посібників.

Книги

1 автор

 1. Рафальський О. О. Методичні рекомендації і плани семінарських занять з історії України для студентів педагогічного факультету / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1991 – 24 с.
 2. Рафальський О. О. Плани семінарських занять та методичні поради з історії України для студентів факультету іноземних мов / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1995. – 19 с.
 3. Рафальський О. О. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1996. – 52 с. – (Методичні рекомендації для студентів-істориків).
 4. Рафальський О. О. Дипломна робота з історії України / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет, 1997. – 21 с. – (Методичні рекомендації для студентів історичного факультету).
 5. Рафальський О. О. Актуальні проблеми соціально-економічної історії України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 32 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення).
 6. Рафальський О. О. Суспільно-політичні процеси на Україні у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 27 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення історії України ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)
 7. Рафальський О. О. Плани семінарських занять і методичні пради з історії України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. для студентів-історичних факультетів / Рафальський О. О – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 19с.
 8. Рафальський О. О. Національне питання у суспільно-політичному житті України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 18 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення).
 9. Рафальський О. О. Методичні поради і плани практичних занять з іторії України для студентів факультету іноземних мов / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 19 с.
 10. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. / Олег Олексійович Рафальський. – К. : Полюс, 2000. – 447с.
 11. Рафальський О. О. Соціально-економічний розвиток України у ІІ пол. ХІХ ст. Методичні поради і плани семінарів / О. О.  Рафальський. – П. – Хм., 2003 – 23 с.
 12. Рафальський О. О. Соціально-економічний розвиток України у ХХ ст. Методичні поради і плани семінарських занять. / О. О.  Рафальський. – П. – Хм., 2003 – 21 с.
 13. Рафальський О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз / О. О. Рафальський – К. : Ґенеза, 2004. – 294 с.
 14. Рафальський О. О. Україна як цивілізаційний феномен / О. О. Рафальський – К. : Бланк-Прес, 2010. – 253 с.

2 автори:

 1. Рафальський О.О. Україна в ХХ столітті :Проблемно-хронологічний довідник / О. О. Рафальський, Ю. М. Поліщук. – Кіровоград : Кіровоградський  державний педагогічний  інститут імені В. К. Винниченко, 1994. – 183 с.
 2. Рафальський О. О. “Чинний націоналізм”: ідеологія чи світогляд? / О. О. Рафальський., Р. Безсмертний. – Кіровоград, 1996. – 35 с.
 3. Рафальський О. О. Ідея державності України у вітчизняній суспільно-політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. О. Рафальський, О. Кухарчук. – Кіровоград, 1996. – 91 с.
 4. Колесник В. Ф. Український рух в Австро-Угорщині (кінець XIX – початок ХХ ст.). / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський. – К., 1998. – 36 с.
 5. Рафальський О. Київська Русь у Х-ХІ столітті / О. Рафальський , О. Цигульська. // Методичні поради та матеріали до лекцій – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1994 – 25 с.

3 автори

 1. Рафальський О. Самостійна робота студента – історика. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету / О. Рафальський ., Павленко В., Пивовар С. – К. : Бланк – Прес, 2003 – 70 с.
 2. Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України. (Нариси). / М. Є. Горєлов, О. П.  Моця, О. О. Рафальський – К. : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 632 с.
 3. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 980 с.
 4. Горелов М. Українська етнічна нація / М. Горелов, О. Моця, О. Рафальський. – К. : Еко-продакшен, 2012. – 192 с.

4 автора

 1. Історія України. Методичні поради і плани семінарських занять для студентів не історичних факультетів / [Рафальський О., Біденко Н., Бокій Н., Жиков О.] Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1992. – 27 с.

5 і більше авторів

 1. Рафальський О. О. Історія народів Росії . Від найдавніших часів до середини ХVIII ст. Курс лекцій / О. Рафальський, Я. Сєріщев, В. Мордвінцев та ін. – К. : НМК ВО Міносвіти України, – 1992 – 191 с.
 2. Парламент України: Вибори' 98   Парламентське видавництво / [Рафальський О., Афонін Є., Воронов І., Ганжуров Ю. та ін.] – К. : Парламентське видавництво, 1998. – 422 с.
 3. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. / [Панчук М., Войналович В., Рафальський О. та ін.] – К. : ІПІЕНД, ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2000. – 358 с.
 4. Президент України. Бібліографічний показчик. / [Афонін Є., Душ І., Левенець Ю., Рафальський О. та ін.] – К. : Парламентське видавництво, 2000. — 272 с.
 5. Крим в етнополітичному вимірі. / М. Панчук, О. Рафальський, Г. Бекірова та ін. – К. : Світогляд, 2005. – 533 с.
 6. Закарпаття в етнополітичному вимірі / [Панчук М. І., Рафальський О. О., та ін.] – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Матеріали конференцій, семінарів

 1. Панчук М., Рафальський О. Етнополітика України :досвід десятиліття : матеріали науково-практичної конференції ["Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи"], (Львів, 2001.) – Ч.2. – С. 130 – 138.
 2. Рафальський О. О. Етнополітична ситуація в Автономній Республіці Крим як чинник стабільності в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство"], (Київ, 2004.)

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Рафальський О. О. Історичні дослідження з національних проблем студентського руху в Україні  кінця ХІХ –поч. ХХ ст. / О. О. Рафальський // Наукові записки з історії України. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1992. – Вип. І. – С. 118 – 126.
 2. Рафальський О.  Богдан Хмельницький та його епоха в творах декабристів / О. Рафальський , В. Нагірний. // Наукові записки з історії України. Збірник статей. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1995. – Вип.4. – С. 31 – 39.
 3. Рафальський О. Політична соціалізація студентської молоді України / О. Рафальський, В. Капелюшний, Л. Сніжко // Наукові записки з історії України. Збірник статей. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1995. – Вип.4. – С. 79 – 84.
 4. Рафальський О. Етнополітична та соціальна структура студентської молоді України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Рафальський // Наукові записки з історії України. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка. – 1997. – Вип.6. – С. 38 – 48.
 5. Рафальський О. Історіографічні проблеми політико-правового становища національних меншин в Україні (1945 – 1953 рр.) / О. Рафальський. // Наукові записки з історії України. Кіровоградський педагогічний університет ім. В. К. Винниченка. – 1998. – Вип.7. – С. 89 – 103.
 6. Рафальський О. Правове становище національних меншин у соціально-економічній сфері в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення в історичній літературі. / О. Рафальський. // Етнонаціональні процеси на Правобережній Україні : Науковий збірник. – К., Житомир – 1998 – С. 56 – 59.
 7. Кугутяк М. Основні етапи політичного становлення української нації і проблеми сучасності / М. Кугутяк, О. Рафальський // Українська соборність: ідея, досвід, перспективи (До 80-річчя Акту злуки 22 січня 1919 р.). – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 1999. – С. 61 – 74.
 8. Рафальський О. Етнополітичні проблеми Автономної Республіки Крим / О. Рафальський, О. Калакура // Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия в Крыму. – Симферополь. – 1999. – С. 83 – 91.
 9. Рафальський О. Український націогенез та етнополітика / О. Рафальський, Л. Шкляр. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип. 6. – С. 52 – 65.
 10. Рафальський О. Поняття “національна меншина” в етнополітичному дослідженні. /О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип.8. – С. 176 – 183.
 11. Рафальський О. Питання національних меншин в процесі міжнародного визнання України / О. Рафальський, О. Калакура. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип.9. – С. 260 – 267.
 12. Рафальський О. Украинцы без пятой графы. /О. Рафальський. // Родина. Россия и Украина: вехи истории. Российский исторический иллюстрированный журнал. Специальный выпуск. – 1999. – № 8. – С. 134 – 135.
 13. Рафальський О. Крапленая карта. Нацменьшинства в этнополитических играх 1920 – 1930-х годов. / О. Рафальський. // Родина. Российский исторический иллюстрированный журнал. – 2000. – № 8. С.21 – 23.
 14. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні на сучасному етапі (Історіографічний аспект). / О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип.10. – С. 21 – 36.
 15. Майборода О. Ліві політичні орієнтації серед населення російськомовних регіонів України. / О. Майборода, О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип. 12. – С.127 – 141.
 16. Рафальський О. Історіографічні нотатки про політико-правове становище національних меншин України у 1917 – 1920-х рр. / О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип. 14. – С. 195 – 207.
 17. Рафальський О. До питання єврейської сільськогосподарської колонізації півдня України (Спроба історіографічного аналізу). / О. Рафальський. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 6. – .67 – 76.
 18. Рафальський О. Неукраїнці в Українській революції 1917 – 1920 років (Історіографічний аспект). Галичина / О. Рафальський. // Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. – 2000. – № 4 – С. 185 – 191.
 19. Рафальський О. Національні меншини в Україні (історико-державознавчий аспект) / О. Рафальський. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2000. – № 3. – С. 36 – 41.
 20. Рафальський О. Німецькі поселення в Україні: повернення до храму? / О. Рафальський, О. Калакура. // Діалог. Україна – Німеччина. Історія, політика, економіка. Український часопис. Науковий і політичний журнал. – 2000. – № 1. – С.101 – 105.
 21. Рафальський О. Нормативно-правові засади української етнополітики (етнополітика крізь призму європейської інтеграції) / О. Рафальський. // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Українська Академія державного управління при Президентові України (Львівський філіал). – 2000. – Вип.4. – С. 209 – 221.
 22. Рафальський О. За принципом «етнічної мозаїки». Конституційно-правові засади етнополітики в Україні (Досвід десятиріччя) / О. Рафальський. // Політика і час. – 2000. – № 11 – 12. – С. 72 – 80.
 23. Рафальський О. Регіональні аспекти державної етнополітики в Україні / О. Рафальський // Держава і право. – 2000. – Вип.8. – С. 482 – 490.
 24. Рафальський О. Німа сторінка радянської історіографії національних меншин / О. Рафальський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2001. – Вип.4. – С. 331 – 346.
 25. Рафальський О. Окремі національні меншини на землях України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Рафальський // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – 2001. – Вип. 10. – С.19 – 22.
 26. Рафальський О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) / О. Рафальський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – 2001. – Вип. 56. – С. 22 – 25.
 27. О. Рафальський. Етнонаціональна ситуація в Україні на початковому етапі Другої світової війни (історіографічний аспект проблеми) / О. Рафальський // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2001. – № 1. – С. 160 – 165.
 28. Рафальський О. Новітні історико-етнографічні дослідження  життєдіяльності національних меншин  України / О. Рафальський // Наукові записки ІПІЕНД. – 2001. – Вип. 15. – С. 87 – 92.
 29. О. Рафальський. Етнонаціональна політика і регіональна специфіка за умов сучасної України (аналіз законодавчо-правової бази) / О. Рафальський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001. – Вип. 2. – С. 220 – 228.
 30. О. Рафальський. Вивчення історії національних меншин в Україні ХХст. : класифікація джерел / О. Рафальський // Сіверянський літопис. – 2001. – № 3 – С. 81 – 85.
 31. Rafalsky O. O. The Principle of "Ethnic Mosaik" / O. O. Rafalsky // Politics and times. – 2001. – № 1 – P. 35 – 43.
 32. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні (проблеми та перспективи) / О. Рафальський // Сучасність. – 2001. – № 3 березень. – С. 145 – 153.
 33. Рафальський О. Етнонаціональні процеси 20 – 30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. / О. Рафальський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 54. – С. 52 – 55.
 34. Рафальський О. «Українське питання» в Російській та Австро-Угорській імперіях (до історіографії висвітлення теми) / О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2001. – Вип. 13. – С. 73 – 83.
 35. Панчук М. І. Українська політична нація: соборність душ / М. І. Панчук, О. О. Рафальський // Українознавство. – 2002. – Ч.4. – С. 36 – 46.
 36. Рафальський О. Еволюція політичних поглядів Д. Донцова у передреволюційний період. / О. Рафальський., В. Рєзнік. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2002. –. Вип. 21. – С. 82 – 88.
 37. Рафальський О. О. Українці і росіяни наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя. / О. О Рафальський // Діалог. Україна і Росія. Історія, політика, економіка. Український часопис. Науковий і політичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 144 – 148.
 38. Рафальський О. О. 1812 рік у Києві. / О. О. Рафальський // Діалог. Історія. Політика. Економіка: Україна і Франція : сборник. – 2002. – С. 80 – 82.
 39. Рафальський О. О. Джерела з історії національних меншин в Україні ХХ ст. Національні меншини України на рубежі ХХ-ХХІ століть. /  О. О. Рафальський. // Збірник наукових праць. Держкомнацміграції – 2003. – Ч.2 – С. 11 – 15.
 40. Рафальський О. О. Історичні уроки Переяславського договору для незалежної України. /  О. О. Рафальський. // Наукові записки ІПіЕНД. – 2003. – Вип. 24 – С. 105 – 112.
 41. Шаповал Ю. І. Останні роки сталінської тиранії / Ю. І. Шаповал, О. О. Рафальський, Б. О. Ярош // Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. – К., 2003. – Т. 6. – С. 11 – 96.
 42. Рафальський О. О. Переяславський договір – найбільша легенда слов'янської історії / О. О.  Рафальський // Віче. 2003. – № 9. – С. 69 – 73.
 43. Рафальський О. О. Українсько-російські відносини як чинник внутрішньої політики (з історії питання) / О. О. Рафальський // Актуальні питання внутрішньої політики. – Видавництво НАДУ. – 2004. – Вип. І – С. 39 – 46.
 44. Рафальський О. О. Місцевий патріотизм у державницькій теорії В. Липинського як шлях до розв’язання регіональних проблем / О. О. Рафальський // Актуальні питання внутрішньої політики. – Видавництво НАДУ. – 2004. – Вип. ІІІ – С .28 – 32.
 45. Рафальський О. О. Вплив Переяславського договору на цивілізаційні процеси в Україні. / О. О. Рафальський // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – 2004 – С. 185 – 192.
 46. Рафальський О. О. Джерела з історії національних меншин в Україні ХХ ст. / О. О. Рафальський // Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. / Головна спеціалізована ред. літ-ри мовами національних меншин України. – 2004. – С. 149 – 159.
 47. Рафальський О. О. Національні меншини України в історико-етнологічних дослідженнях кінця ХХ ст. / О. О. Рафальський // Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. – 2004. – С. 143 – 148.
 48. Рафальський О. О. Легендарний Переяслав / О. О. Рафальський // Диалог. История, политика, економика. – 2004 .– № 4 – С. 77 – 83.
 49. Рафальський О. О. В’ячеслав Липинський: “Українцем есть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією”. / О. О. Рафальський // Віче. – 2004. – № 8 – С. 47 – 50.
 50. Рафальський О. О. Історичні уроки Переяславського договору для незалежної України Переяславська Рада 1654року: історичне значення та політичні наслідки. / О. О. Рафальський // Збірник наукових статей. – 2004. – С. 209 – 217.
 51. Горєлов  М. Є. Жертви – величезні, – пам'ять – невмируща / М. Є. Горєлов, О. О. Рафальський // Столичний регіон. Загальнонаціональний науковий журнал. – № 2 (10). – 2005. – С. 75 – 81.
 52. Рафальський О. О. На цивілізаційному порубіжні. / О. О. Рафальський // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2005. – № 11. – С. 44 – 46.
 53. Панчук М. І. Етнополітичний розвиток Криму – актуальна і малодосліджена проблема. / М. І. Панчук, О. О. Рафальський // Кримські студії. Інформаційний бюлетень. – № 1 – 2. (29-30). – лютий – травень 2005р. –С. 50 – 77.
 54. Горелов М. Є. Украинская национальная идея как фактор политического выбора / М. Є. Горелов, О. О. Рафальський // Геополитика – безопасность - терроризм: сборник статей. – Междунар. ин-т стратег. исслед. при Президенте Кыргыз. Респ.; [под ред. Е.А. Вертлиба, Л.М. Бондарца]. Науковий збірник, 2006. – С. 173 - 182.
 55. Горєлов М. Від "Діалогу" до майдану (українська політична думка новітньої доби). / М. Горєлов, О. Рафальський // У кольорах помаранчевої революції. – 2007. – С. 171 – 209.
 56. Рафальський О. О. Русь изначальная. / О. О. Рафальський. // Родина. Российский исторический иллюстрированній журнал. – 2007. – № 6. – С. 59 – 65.
 57. Рафальський О. О. Украина в составе Российской империи в начале ХХ века. / О. О. Рафальський // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы : русские и украинцы во взаимном общении и восприятии : сборник статей. Институт славяноведения РАН, 2008. – С. – 339 – 345.
 58. Рафальський О. Цивілізаційні процеси в Україні: специфіка та закономірності. / О. Рафальський // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Історичні науки. – 2008. – Випуск 11. – С. 183 – 189.
 59. Горєлов М. Історичні корені теоретичних основ сучасної української політики / М. Горєлов, О. Рафальський // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Історичні науки. – 2009. – Випуск 12. – С. 3 – 17.
 60. Горєлов М. Вітчизняне громадянське суспільство і виклики державотворення. / М. Є. Горєлов, О. Рафальський // Культурно-цивілізаційний  простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. – ІЄД НАНУ. – 2010 – С. 344 – 354.
 61. Рафальський Олег. Україна у Другій світовій війні // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва : збірник наукових праць ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – С. 161 – 174.
 62. Рафальський О. О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи. / О. О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – №2(46) – С. 22 – 29.
 63. Рафальський О. О. Україна у Другій світовій війні /О. О. Рафальський // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, – 2010. – С. 161 – 174.
 64. Рафальський О. О. Етнополітична регіоналізація України / О. О. Рафальський // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. – №2 (52). С.135 – 148.
 65. Рафальський О.О., Особливості формування і функціонування української козацької держави в контексті цивілізаційного вибору / О. О. Рафальський, М. Є. Горєлов // Сучасна українська політика. – Спецвипуск : Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К. Фенікс, 2011р. С.228 – 239.
 66. Рафальський О.О. Лук’яненко Левко Григорович / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 411 – 412.
 67. Рафальський О.О. «Мазепинство» (мазепинці) / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 416.
 68. Рафальський О.О. Настрої політичні / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 481.
 69. Рафальський О.О. Слав’янофільство / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 669.
 70. Рафальський О.О. Шовінізм / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 786.
 71. Рафальський О. О. Політичні переваги населення Донбасу в контексті соціально-економічних та етнонаціональних складових регіональної ідентичності /О. О. Рафальський // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 71 (№4). – С. 776 – 787.
 72. Котигоренко В. О. Прикордоння епох і цивілізацій: регіональна ідентичність українського Донбасу в "західному" науковому дискурсі / В. О. Котигоренко, О. О. Рафальський, // Гілея : Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 309 – 315.
 73. Горєлов М. Є. Аксіололгічні засади національного державотворення в Україні в ХХ столітті / М. Є. Горєлов, О. О. Рафальський // Актуальні проблеми всесвітньої історії : аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення : збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф.. Кудряченка А. І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Вид-во «Фенікс», 2013. – С. 35 – 56.
 74. Наукові записки. Серія: Історичні науки. - Випуск 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. / Редкол.: Біляєва С.О. та ін. –Кіоровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 252 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. Заг. ред. В. М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене.. / О. О. Рафальський. – К. : Парламентське видавництво, 2010. – 792 с.
 2. Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012). / упорядник О. О. Рафальський. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – 600с.

О.О. Рафальський – член Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України та Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, член редакційних рад і редколегій наукових періодичних видань, регулярно виступає опонентом на захисті дисертаційних робіт. Під науковим керівництвом О.О. Рафальського захистили кандидатські та докторські дисертації 12 науковців.

Президією НАН України О.О. Рафальського призначено заступником Голови редакційної колегії «Великої Української енциклопедії».

Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004 р.), є лауреатом премії ім. М.С. Грушевського НАН України.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти